CRISS Accounting Services vă oferă servicii complete de contabilitate și salarizare în funcție de nevoile și solicitările dumneavostră

 

Serviciile de contabilitate presupun: înregistrarea și contabilizarea facturilor de furnizori , a facturilor de clienți, a extraselor de cont, a registrului de casă, a ștatului de salarii, întocmirea jurnalelor de vânzări și de cumpărări, întocmirea registrului jurnal, întocmirea registrului inventar; întocmirea lunară a balanței de verificare (analitică/sintetică), întocmirea diverselor situații/rapoarte solicitate de client, întocmirea și depunerea sau transmiterea la organele competente a declarațiilor lunare / trimestriale / semestriale / anuale (Declarația 100, Declarația 300, Declarația 390, Declarația 394, Declarația 205, Declarația 392, Declarația 094, Fișe Fiscale, Declarația 101, etc), întocmirea ordinelor de plată privind obligatiile de plată la Bugetul de Stat și Bugetul Asigurărilor Sociale, întocmirea situatiilor financiare semestriale/anuale);

Opțional, la solicitare, vă putem oferi consultanță în reglarea „fișelor pe plătitor” aferente companiei dumnevoastră în vederea obținerii de certificate fiscale, reprezentarea societății în fața organelor de control și a reprezentanților autorităților publice, transmiterea situațiilor statistice solicitate de către Institutul Național de Statistică (exemplu: instrastat).

Deasemenea, vă stăm la dispoziție cu sfaturi utile pentru afacerea dumneavoastră și vă vom ține la curent cu toate modificările legislative cu impact asupra activității desfășurate.

 

Serviciile de salarizare presupun: întocmirea lunară a ștatelor de salarii, întocmirea listei de avansuri salarii, întocmirea declarației lunare/trimestriale privind contribuțiile sociale, a impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112), întocmirea contractelor individuale de muncă ale angajaților, întocmirea actelor adiționale la contratele individuale de muncă, întocmirea plăților și virarea salariilor pe card-uri; transmiterea tuturor modificărilor ce au avut loc către Inspectoratul Teritorial de Muncă București/Ilfov în programul REVISAL.