Lamuriri privind plata “TVA la incasare”

Evaluare utilizator: / 4
Cel mai slabCel mai bun 

Ca urmare a modificarilor aduse la plata TVA incepand cu 1 ianuarie 2013, prin introducerea sistemului de plata a “TVA la incasare”, va prezentam in continuare raspunsurile la cele mai frecvente intrebari ce ne-au fost adresate, referitoare la acest subiect.

 

Cine aplica sistemul “TVA la incasare”?

ü Entitatile inregistrate in scopuri de TVA care, in perioada 1 octombrie 2011 – 30 septembrie 2012, au realizat o cifra de afaceri mai mica decat 2.250.000 lei

Atentie !!! Entitatile care se incadreaza in plafonul mentionat mai sus aplica OBLIGATORIU sistemul de plata a “TVA la incasare”, acesta nu reprezinta o optiune

Se modifica modul de emitere al facturilor fiscale ?

ü Entitatile care aplica sistemul de plata a “TVA la incasare” vor mentiona obligatoriu pe factura “TVA la incasare”

Exceptii:

 

  • Pe facturile fiscale ce urmeaza a fi incasate in numerar NU se va mai face aceasta mentiune;
  • Pe facturile fiscale emise intre persoane afiliate NU se va mai face aceasta mentiune. Persoanele afiliate sunt persoanele care detin minim 25% parti sociale, titluri de participare sau drepturi de vot in alte entitati.

 

Cand se colecteaza practic TVA aferenta unui facturi emise de catre o entitate care aplica sistemul de plata a “TVA la incasare”, in conditiile in care factura urmeaza a fi incasata cu ordin de plata prin banca?

ü TVA se va colecta si plati la data la care factura va fi incasata in banca, insa nu mai tarziu de 90 de zile calendaristice de la emiterea ei. In cazul in care au trecut 90 de zile calendaristice de la emiterea facturii si suma nu a fost incasata, enititatea este obligata sa achite TVA catre stat.

Cand se  deduce TVA  aferenta facturii primite de la furnizor, daca entitatea aplica sistemul “TVA la incasare”?

ü TVA aferenta facturilor primite de la furnizori nu se va mai deduce in luna/trimestrul in care au fost emise, ci in luna/trimestrul in care ele au fost achitate (Atentie !!! aceasta regula se aplica indiferent daca furnizorii aplica sau nu sistemul “TVA la incasare”)

Dar in cazul in care enitatea NU aplica sistemul TVA la incasare, cand se deduce TVA aferenta facturilor emise de catre furnizori?

ü Daca furnizorul aplica sistemul “TVA la incasare” atunci TVA va putea fi dedusa DOAR in momentul efectuarii platii

Daca platesc partial o factura a unui furnizor, imi pot deduce o parte din TVA sau imi voi deduce TVA doar cand voi achita integral factura (furnizorul aplica “TVA la incasare”)?

ü Da, se poate deduce partial TVA, in cazul efectuarii de plati partiale. Pentru a se putea determina TVA se va considera ca toate sumele, aferente platilor partiale, includ TVA.

Entitatile care NU aplica sistemul “TVA la incasare” si primesc facturi fiscale de la furnizoir care NU aplica nici ei sistemul “TVA la incasare”, cand isi deduc TVA aferenta facturilor primite?

ü In acest caz vom deduce TVA la momentul emiterii facturii fiscale de catre furnizor (sistemul standard aplicat pana la 31 decembrie 2012)

CONCLUZII:

Din tabelele alaturate veti putea intelege mai usor care sunt momentele in care putem deduce TVA aferenta facturilor primite de la furnizori si cel in care suntem obligati sa colectam TVA aferenta facturilor emise pentru clientii nostri (in toate cazurile):

Beneficiarul (denumit mai sus “Entitatea”)

Furnizorul

Momentul deducerii TVA

Aplica TVA la incasare

Aplica TVA la incasare

TVA se deduce in momentul platii facturii

Aplica TVA la incasare

NU aplica TVA la incasare

TVA se deduce in momentul platii facturii

NU aplica TVA la incasare

Aplica TVA la incasare

TVA se deduce in momentul platii facturii

NU aplica TVA la incasare

NU aplica TVA la incasare

TVA se deduce la data facturii fiscale emise de furnizor

Furnizorul/Prestatorul (denumit mai sus “Entitatea”)

Beneficiarul

Data colectarii TVA

Aplica TVA la incasare

Aplica TVA la incasare

TVA se colecteaza la data incasarii facturii, dar nu mai tarziu de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale

Aplica TVA la incasare

NU aplica TVA la incasare

TVA se colecteaza la data incasarii facturii, dar nu mai tarziu de 90 zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale

NU aplica TVA la incasare

Aplica TVA la incasare

TVA se colecteaza la data emiterii facturii fiscale

NU aplica TVA la incasare

NU aplica TVA la incasare

TVA se colecteaza la data emiterii facturii fiscale

Atentie !!!

Prin incasare se intelege orice modalitate de achitare a obligatiei de catre beneficar cum ar fi: plata in bani, dar doar in contul bancar (exclusiv numerar), plata in natura, compensarea, cesiunea de creante, utilizarea altor instrumente bancare (cec, bilet la ordin si altele etc).

Ultima actualizare (Miercuri, 09 Ianuarie 2013 08:22)

 
Știri CRISS