Obligațiile fiscale din luna martie

Evaluare utilizator: / 2
Cel mai slabCel mai bun 

În continuare vă prezentăm agenda obligațiilor fiscale aferente lunii martie 2012:

 

 

Până la data de 12 martie:

 • Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate
 • Taxa hotelieră

Până la data de 15 martie:

 • Taxa pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitate
 • Impozitul pe spectacole
 • Depunerea on-line a jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie / navigaţie pentru luna precedentă
 • Depunerea Declaraţiei anuale de venit pentru asociaţiile fără personalitate juridică constituite între persoane fizice sau între persoane fizice şi persoane juridice române cu statut de microîntreprindere Formular 204 pentru anul 2011
 • Depunerea Situației produselor eliberate pentru consum în luna de raportare - pentru luna precedentă
 • Depunerea on-line a jurnalelor privind intrările / ieşirile de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie / navigaţie pentru luna precedentă
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice pentru luna precedentă
 • Depunerea on-line a Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă
 • Depunerea Situaţiei privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice în regim de scutire de accize pentru luna precedentă
 • Depunerea on-line a Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi utilizările de produse energetice pentru luna precedentă
 • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă
 • Efectuarea plăţilor anticipate privind impozitul pe venit aferente trimestrului I 2012
 • Transmiterea on-line a Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie şi de depozitare pentru luna precedentă
 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de constituire şi plată la FNUASS pentru anul în curs
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţie de asigurări sociale de sănătate către FNUASS pentru trimestrul I 2012
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
 • Declaraţia Intrastat pentru luna precedentă

Până la data de 26 martie:

 • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri / servicii pentru luna precedentă Formular 390
 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România Formular 224 pentru luna precedentă
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 pentru luna precedentă
 • Depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiuni a căror exigibilitate ia naştere în luna precedentă (numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei Formular 301
 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă
 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 privind:
- Calcularea și virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă
- Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate
- Accizele pentru luna precedentă
- Declararea impozitului pe ţiţeiul din producţia internă pentru luna precedentă
- Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende
- Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe veniturile obţinute din România de nerezidenți
 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul de Mediu şi plata obligaţiilor privind:
- Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzare deşeuri şi bunuri destinate dezmembrării
- Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă
- Contribuţia de 2% din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu
 • Depunerea Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale pentru luna precedentă
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţie la pensie către CNPP pentru luna precedentă
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate către FNUASS pentru luna precedentă
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru luna în curs

Până la data de 30 martie:

 • Depunerea raportării contabile anuale
 • Publicarea, în extras, a rapoartelor de activitate şi situaţiilor financiare în Monitorul Oficial şi Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial
 • Prima rată a impozitului pe clădiri pentru anul 2012
 • Prima rată a impozitului pe teren pentru anul 2012
 • Prima rată a impozitului pe mijloace de transport pentru anul 2012

Ultima actualizare (Marţi, 13 Martie 2012 01:48)

 
Știri CRISS