Obligațiile fiscale din luna aprilie

Evaluare utilizator: / 0
Cel mai slabCel mai bun 

În continuare vă prezentăm agenda obligațiilor fiscale aferente lunii aprilie 2012:

 

 

Până la data de 2 aprilie:

 • Publicarea, în extras, a rapoartelor de activitate şi situaţiilor financiare în Monitorul Oficial şi Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial

Până la data de 5 aprilie:

 • Transmiterea către fiecare contribuabil a informaţiilor privind totalul câştigurilor / pierderilor pentru tranzacţiile efectuate în trimestrul I 2012 cu titlurile de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise

Până la data de 10 aprilie:

 • Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate
 • Taxa hotelieră

Până la data de 15 aprilie:

 • Declaraţia Intrastat pentru luna precedentă

Până la data de 17 aprilie:

 • Impozitul pe spectacole
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţii sociale pentru şomaj pentru luna precedentă
 • Depunerea on-line a jurnalelor privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie / navigaţie pentru luna precedentă
 • Depunerea Situaţiei produselor eliberate pentru consum în luna de raportare pentru luna precedentă
 • Depunerea on-line a jurnalelor privind achiziţiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviaţie / navigaţie pentru luna precedentă
 • Depunerea Situaţiei centralizatoare privind achiziţia şi utilizarea alcoolului etilic şi a produselor alcoolice pentru luna precedentă
 • Depunerea Situaţiei privind achiziţia şi utilizarea produselor energetice în regim de scutire de accize
  • pentru luna precedentă
  • pentru trimestrul I 2012 (depunerea on-line)
 • Depunerea on-line a Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi livrările de produse accizabile pentru luna precedentă
 • Depunerea on-line a Situaţiei centralizatoare privind achiziţiile şi utilizările de produse energetice pentru luna precedentă
 • Transmiterea on-line a Situaţiei privind operaţiunile desfăşurate în antrepozitul fiscal de producţie şi de depozitare pentru luna precedentă
 • Depunerea Evidenţei achiziţionării, utilizării şi returnării marcajelor pentru luna precedentă

Până la data de 25 aprilie:

 • Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile / prestările intracomunitare de bunuri / servicii pentru luna precedentă Formular 390
 • Depunerea declaraţiei anuale de impozit pe profit şi plata acestuia Formular 101
 • Depunerea Declaraţiei de impunere trimestrială privind impozitul pe câştigul net din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise, aferent trimestrului I 2012 Formular 225
 • Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România Formular 224
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 pentru luna precedentă
 • Depunerea Decontului special de taxă pe valoarea adăugată pentru operaţiuni a căror exigibilitate ia naştere în luna precedentă (numai pentru perioadele în care ia naştere exigibilitatea taxei) Formular 301
 • Depunerea Declaraţiei privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit şi evidența nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă
 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 privind:
  • Calcularea şi virarea impozitului pe venitul persoanelor fizice pentru luna precedentă
  • Vărsăminte de la persoanele juridice pentru persoanele cu handicap neîncadrate
  • Accizele pentru luna precedentă
  • Declararea impozitului pe ţiţeiul din producţia internă pentru luna precedentă
  • Calcularea, virarea si declararea impozitului aferent veniturilor din salarii, precum şi impozitul reţinut la sursă potrivit art. 52 alin. (1) lit. d), pentru trimestrul I 2012
  • Efectuarea plăţilor anticipate, în contul impozitului pe profit anual
  • Calcularea şi virarea impozitului pe profit pentru trimestrul I 2012
  • Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe dividende
  • Reţinerea, declararea şi plata impozitului pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi
 • Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile la Fondul de Mediu şi plata obligaţiilor privind:
  • Contribuţia de 3% din veniturile realizate din vânzare deşeuri şi bunuri destinate dezmembrării
  • Taxele pentru emisiile de poluanţi în atmosferă
  • Contribuţia de 2% din valoarea substanţelor clasificate ca fiind periculoase pentru mediu
  • Ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor şi sacoşelor pentru cumpărături fabricate din materiale obţinute din resurse neregenerabile
 • Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului I 2012 Formular 104
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţie pentru accidente de muncă şi boli profesionale pentru luna în curs
 • Calculul şi plata impozitului pe veniturile microîntreprinderilor pentru trimestrul I 2012

Până la data de 26 aprilie:

 

 • Depunerea Declaraţiei privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale pentru luna precedentă
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţie CNPP pentru luna precedentă
 • Efectuarea plăţii cotei de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate către FNUASS pentru luna precedentă

Până la data de 30 aprilie:

 

 • Depunerea Situaţiilor financiare anuale
 • Depunerea Decontului privind accizele pentru anul 2011 Formular 120
 • Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru anul 2011 Formular 130

 

 

 
Știri CRISS